Informatie over A Rijbewijs

Motor (A):

De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat bestuurders in alle lidstaten straks hetzelfde weten en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden gesteld. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Voor bijna alle soorten rijbewijzen is iets veranderd. Vanaf 19 januari 2013 zijn er 3 verschillende categorieën motorrijbewijzen: A1, A2 en A. Het type rijbewijs dat u kunt halen, hangt af van het vermogen van de motor, uw leeftijd en ervaring.  Voor elke nieuwe categorie motorrijbewijs moet je opnieuw examen doen. Deze folder geeft aan welke voorwaarden voldaan moet worden voor het rijbewijs voor motoren, motorscooters en gemotoriseerde driewielers.

A1: 

Rijles vanaf 17 jaar.

Theorie-examen  vanaf 17 jaar.

Twee praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 18 jaar.

A2

Beginners:  Rijles vanaf 20 jaar.

Theorie-examen vanaf 17 jaar.

Twee praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 20 jaar.

Let op: Deze A2-beginners mogelijkheid gaat pas in miv 31 december 2013

A2 – doorstromers:

Rijles vanaf 20 jaar. Let op: Per 31 december 2013 mag je vanaf 19 jaar rijles volgen.

Geen theorie nodig.

Eén combi-praktijkexamen vanaf 20 jaar, mits ten minste 2 jaar in bezit van A1.

A – beginners:

Rijles vanaf 24 jaar.

Als je een A2-rijbewijs hebt (ook als dat korter is dan 2 jaar en dus geen doorstromer bent) mag je ook vanaf 22 jaar beginnen met rijles.

Theorie-examen vanaf 17 jaar.

Twee praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 24 jaar.

A – doorstromers:

Rijles vanaf 22 jaar.

Geen theorie nodig.

Eén combi-praktijkexamen vanaf 22 jaar, mits 2 jaar of langer  in bezit van A2.

Theorie-examen:

Wanneer je het motorrijbewijs A wilt halen, moet je eerst slagen voor het bijbehorende theorie-examen. Oók wanneer je rijbewijs B al hebt. Voor een overzicht van alle verkeersregels en de betekenis van verkeersborden kun je terecht op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Heb je geen theoriecertificaat A, maar wel een geldig rijbewijs B of een militair theoriecertificaat A, dan mag je met de praktijkopleiding beginnen. Wie geen rijbewijs B of militair theoriecertificaat heeft, moet vóór de praktijkopleiding eerst het theoriecertificaat A halen. Tijdens de praktijklessen moet je je rijbewijs B of theoriecertificaat bij je hebben. Je moet tenminste achttien jaar oud zijn om het theorie-examen te mogen afleggen. Het theoriecertificaat is dan een jaar geldig.

Je moet het certificaat voor aanvang van het praktijkexamen aan de examinator laten zien. Vanaf 1 april 2004 mag je het examen voertuigbeheersing ook doen als je een rijbewijs B hebt. Bij het examen verkeersdeelneming moet je wel een theoriecertificaat A hebben.

Theorie-examen reserveren:

Wie theorie-examen wil doen in Gelderland,  kan alléén reserveren via de rijschool of via de reserveringswebsite.

Examen doen:

Het theorie-examen bestaat uit vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Je moet vierenveertig vragen goed beantwoorden. De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt de vragen ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel. Naast regelkennis komen ook verkeersinzicht, verantwoord rijgedrag, milieu en voertuigtechniek aan bod